Montessori Subirats - Casa de la Vinya

HORARIS I PREUS PER AL CURS 2019-2020

Resum d'horaris i preus Versió en PDF

Horaris i preus 2019-2020

Horari

Preus

Les quotes de matrícula i material són les mateixes per a tots els alumnes, mentre que les quotes mensuals d'escolarització varien de preu en funció de l'horari escollit, l'edat de l'alumne i el número de germans matriculats a l'escola.

Quotes de matrícula i material

Quotes mensuals (10 quotes de setembre a juny)

Grup de Niu

Horari 1 fill 2 fills 3 o més fills
De 9 a 13:30h 145€ 113€ 91€
De 9 a 15:30h 287€ 238€ 205€
De 9 a 17h 392€ 324€ 279€

Grup de Comunitat Infantil

Horari 1 fill 2 fills 3 o més fills
De 9 a 15:30h 287€ 238€ 205€
De 9 a 17h 392€ 324€ 279€

Grup de Casa d'Infants

Horari 1 fill 2 fills 3 o més fills
De 9 a 17h 442€ 374€ 329€

Grup de Primària 6-9

Horari 1 fill 2 fills 3 o més fills
De 9 a 17h 442€ 374€ 329€

El menjador té un cost de 125€ al mes per alumne. Tots els alumnes es queden a dinar.

Serveis complementaris

Diari Fixe Esporàdic
Acollida (8 a 9h) 50€/mes 3,5€/dia 4€/dia
Permanència (17 a 18h) 50€/mes 3,5€/dia 4€/dia

Nota: Tots els preus indicats fan referència al període de matrícula del curs 2019-2020. Els alumnes que matriculin durant aquest període tindran aquests preus garantits durant tots els anys d'escolarització (els increments anuals de preu no superaran mai l'IPC). Els preus per a nous alumnes el curs 2020-2021 o posteriors poden ser superiors als actuals.