Montessori Subirats - Casa de la Vinya

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES DADES

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

FUNDACIÓ ALES I ARRELS, CIF G67284992

Camí dels Paperers 19, Sant Sadurní d’Anoia, 08770 Barcelona.

Telèfon: 648 290 441

Adreça de correu electrònic: info@montessorisubirats.com

FINALITATS DE LA RECOLLIDA DE DADES

La finalitat de la recollida de dades del nostre formulari de matrícula és:

Donar d’alta la nena o nen com a alumne de l’escola.

Conèixer el seu estat de salut (en especial restriccions alimentàries) per atendre’l correctament a l’escola.

Conèixer les dades identificatives de la seva mare/pare/tutor legal per definir les persones legalment responsables del menor.

Conèixer les dades de contacte de la seva mare/pare/tutor legal per tal d’establir canals de comunicació entre família i escola.

DESTINATARIS DE LES DADES

El destinatari de les dades serà la Fundació Ales i Arrels que garanteix en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Montessori Subirats utilitza Transparent Classroom, un programa de gestió educativa, per a l'organització de l'escola, el seguiment dels alumnes i la comunicació amb les famílies. Montessori Subirats comparteix les dades dels alumnes amb Transparent Classroom. Podeu consultar la seva política de privadesa aquí.

La Fundació Ales i Arrels podrà cedir les dades a l’Administració Pública (en especial al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) per requeriment de l’Administració amb la finalitat de complir amb les obligacions legals de control i supervisió de l’Administració envers els centres educatius.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals recollides en el formulari es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament a realitzar (per regla general, durant tot el temps que l’alumne estigui matriculat a Montessori Subirats i durant 5 anys més). La Fundació Ales i Arrels ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la protecció de les dades personals i ha implementat les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través de la web www.montessorisubirats.com

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condiciones previstes en la normativa vigent, mitjançant una comunicació escrita a info@montessorisubirats.com indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb les seves dades d’identificació personal.

A més, en tot moment, l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privacitat: 02/07/2019